JADWAL RAPAT KERJA

KEPALA SD/MI LP MA’ARIF NU SE-KOTA SURABAYA

Tanggal 8 Juni 2011

Di Gedung Wanita Kalibokor Surabaya

No

Waktu

Kegiatan

Durasi

Penanggung Jawab

1

07.00 – 07.30

Registrasi Peserta 30 ‘ Panitia

2

07.30 – 08.15

Pembukaan

Pembacaan ayat suci Al Qur’an

Lagu Indonesia Raya

Lagu Mars Ma’arif

Laporan ketua panitia

Sambutan LP Ma’arif NU Kota Surabaya

Do’a

5 ‘

10 ‘

5 ‘

5 ‘

5 ‘

10 ‘

5 ‘

Ida Fitriyah

Fathul Mu’in

Drs. H. Djauhar Muchlas

Drs. H. Djauhar Muchlas

Drs. Ahmad Rofian

Drs. H.Djalaluddin,M.Pd.I.

Drs.H. Abdul Hayyi Muchtar

3

08.15 – 09.15

Sidang Pleno I

Pembinaan Ka.Disdik Kota Surabaya

Pembinaan Ka.KankemenagSurabaya

30 ‘

30 ‘

H. Ichwan Thoyib,S,Pd.

Drs. H. Sahudi,M.Pd.I.

Drs. H. Suwito,M.Si.

4

09.15 – 09.45

Cofee break

5

09.45 – 10.55

Sidang Komisi

Pembacaan tata tertib sidang

Pelaksanaan Sidang Komisi

  1. Sidang Komisi A
  2. Sidang Komisi B
  3. Sidang Komisi C
  4. Sidang Komisi D

10 ‘

60 ‘

H. Choirul Anam,S.Ag.

Drs. H. Muslimin

H. Mahfud,S.Pd.I

H. Ichwan Thoyib

Hj. Siti Aisyah,S.E.,M.M.

6

10.55 – 12.35

Sidang Pleno II

Laporan Hasil Sidang Komisi

Pengesahan Hasil Sidang Komisi

90 ‘

10 ‘

H. M. Bashori,S.Pd.

Ketua/Sekretaris Komisi

Drs. Ahmad Rofian

7

12.35 – 13.00

Penutupan

Penyerahan hasil raker

Sambutan penutupan

Do’a

5 ‘

15 ‘

5 ‘

Ida Fitriyah,S.Pd.,M.Si.

Drs. Ahmad Rofian

H. Mahfudz,S.Pd.I.

Drs.H. Abdul Hayyi Muchtar

Iklan